Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

 1.1 Deze Webwinkel wordt gehost door Luzern Technology Solutions Ltd., B2, Ballycoolin Business Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 YD79. In Ierland geregistreerd onder nummer 361832 (“Luzern”), VATNumber IE6381832F, als onafhankelijke distributeur van Ricoh Imaging Europe. Als u vragen heeft over de Webwinkel of deze algemene voorwaarden, of in het onwaarschijnlijke geval dat u klachten heeft over een van de producten of diensten die u op deze Webwinkel gekocht heeft, dan kunt u ons bereiken via ricoh.support@luzernsolutions.com.

2. Bereik

2.1 Deze algemene voorwaarden, evenals eventuele andere beleidslijnen of documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen (met inbegrip van beleidslijnen of documenten waarnaar een link wordt verstrekt vanuit deze algemene voorwaarden) (als totaal “Voorwaarden” genoemd), zijn van toepassing op alle bestellingen voor producten en diensten die door u geplaatst worden voor producten en diensten verstrekt door Luzern voor aankoop via de Webwinkel. We verzoeken u deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

2.2 Let erop dat wanneer u producten of diensten koopt via deze Webwinkel, u ze koopt van Luzern en niet van Ricoh Imaging Europe. Deze Voorwaarden vormen een contract tussen u en Luzern. Ricoh Imaging Europe is als partij niet betrokken bij deze Voorwaarden.

2.3 Let erop dat deze Voorwaarden geen invloed hebben op uw wettelijke rechten als klant.

2.4 Let erop dat hoewel u producten en/of diensten koopt van Luzern, eventuele persoonsgegevens die u indient als vertrouwelijk zullen worden behandeld en niet gedeeld zullen worden met derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor het verwerken van de bestellingen.

2.5 Door op het veld Algemene voorwaarden accepteren te klikken, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en overwogen voordat u uw bestelling voor de producten plaatst. Bevestiging van een bestelling is daarom de sluiting van het contract op deze algemene voorwaarden.


3. Aanvaarding van Bestellingen

3.1 U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om onder deze Voorwaarden de producten (“Producten”) en diensten (“Diensten”) te kopen die weergegeven worden in uw bestelling. Alle bestellingen die door u geplaatst worden zijn afhankelijk van aanvaarding door Luzern. Luzern behoud het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te aanvaarden, zonder daarvoor verantwoording aan u te hoeven afleggen.

3.2 U heeft de mogelijkheid om, voordat u uw bestelling bevestigt, de details van de bestelling, prijzen te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat u de bestelling bevestigt en het contract onder deze voorwaarden voltooit.

3.3 Nadat u een bestelling heeft geplaatst bij Luzern zal Luzern u via e-mail een bevestiging sturen met uw bestellingsnummer en gegevens over de Producten en Diensten die u besteld heeft. Let erop dat deze e-mail een bevestiging is dat Luzern uw bestelling ontvangen heeft, en niet een aanvaarding van uw bestelling. Hierna zal er een bevestigingsmail naar u verzonden worden wanneer uw aanvaarde bestelling verzonden is. Aanvaarding van uw bestelling en het tot stand komen van een verkoopcontract tussen u en Luzern vindt niet plaats tenzij en totdat de Producten naar u verzonden zijn of, in het geval van Diensten, wanneer Luzern begint met het leveren van de Diensten aan u.

 4. Prijzen

4.1 De prijzen in de winkel worden weergegeven in GBP (£), Euro (€), Zloty of Koruna en zijn inclusief BTW. Ze zijn exclusief eventuele te betalen verkoopbelasting op de producten, verzendkosten en kosten voor douane-inklaring.

4.2 Luzern doet haar best om ervoor te zorgen dat alle prijsinformatie binnen de Webwinkel correct is. Het kan echter voorkomen dat er een fout optreedt en dat Producten en Diensten verkeerd geprijsd zijn. Als de prijs van een Product of Dienst lager is dan de prijs die weergegeven wordt binnen de Webwinkel zal Luzern het lagere bedrag in rekening brengen en het Product naar u verzenden, dan wel de dienst aan u leveren. Als de correcte prijs van een Product of Dienst hoger is dan de prijs die wordt weergegeven binnen de Webwinkel zal Luzern contact met u opnemen om u te vragen of u de bestelling nog wilt voortzetten met de correcte prijs of de bestelling wilt annuleren. Luzern is niet verplicht om Producten of Diensten te verstrekken voor de onjuiste prijs.


5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De totale kosten van uw bestelling zullen bestaan uit de aankoopprijs van de Producten en/of Diensten, eventuele verzendkosten en eventuele verwerkingskosten voor de creditcard. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen vóór de aanvaarding van uw bestelling door Luzern.

5.2 Als u een creditcard of betaalpas gebruikt, bevestigt u dat de creditcard of betaalpas die gebruikt wordt van u is. Alle eigenaars van creditcards of betaalpassen zijn onderhevig aan validatiechecks en autorisatie door de uitgever van de kaart. Als de uitgever van uw kaart de betaling weigert te autoriseren, zal Luzern uw bestelling niet aanvaarden en kan Luzern niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging of gebrek aan levering, en zal Luzern niet verplicht zijn tot het opgeven van de reden voor de weigering. Luzern is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die door de uitgever van uw kaart of uw bank in rekening worden gebracht voortkomend uit het verwerken van uw betaling via creditcard of betaalpas door Luzern in overeenstemming met uw bestelling.

6. Facturering

6.1 In gevallen waar Luzern ervoor kiest of wettelijk verplicht is om een factuur ter beschikking te stellen behoudt Luzern het recht voor om elektronische facturen beschikbaar te maken en gaat u akkoord met deze vorm van facturering. Als elektronische facturering gebruikt wordt zal Luzern u de optie geven om een kopie van uw factuur af te drukken door middel van een HTML-indeling met een “printvriendelijke” faciliteit op de pagina.

7. Diensten

7.1 Alle Diensten die Luzern aan u levert of u ter beschikking stelt, of die door u gekocht worden, kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zullen onder uw aandacht gebracht worden voordat u deze Diensten koopt. Let erop dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn op de betreffende Diensten naast deze Voorwaarden.

8. Levering en risico

8.1 In naleving van Clausule 8.3 hieronder zullen bestellingen worden afgeleverd aan het bezorgadres dat u heeft opgegeven op uw bestellingsformulier. Luzern kan niet aansprakelijk worden gehouden als dat bezorgadres onjuist is. Let erop dat we vanwege logistieke problemen in sommige gevallen de bestelling helaas niet zullen kunnen bezorgen aan uw adres.

8.2 Luzern bezorgt momenteel uitsluitend Producten en Diensten in de landen die weergegeven worden op het afrekenformulier. Let er ook op dat Luzern niet in staat is om Producten of Diensten te bezorgen in landen die niet in de lijst worden weergegeven, tenzij anders aangegeven, en dat uw bezorgadres en factuuradres om deze reden binnen de lijst dienen te vallen.

8.3 Hoewel Luzern haar best zal doen te voldoen aan de geschatte bezorgtijden die u verstrekt worden, vragen we u om u ervan bewust te zijn dat het daadwerkelijk slechts schattingen zijn; het zijn geen garanties en ze dienen niet als zodanig beschouwd te worden. Als gevolg gaat u ermee akkoord dat producten niet altijd binnen de gewenste tijd aan zouden kunnen komen.

8.4 Luzern verzendt de bestelling zo snel mogelijk.

8.5 U kunt informatie over de voortgang van de bezorging van uw bestelling verkrijgen op de website van de koeriersdienst, waarvan de details worden verstrekt in een verzend-e-mail voor een bestelling die wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de bestelling zodra het product is verzonden.

 8.6 Vanaf het moment dat een Product door u ontvangen is liggen alle risico’s voor schade aan of verlies van het product bij u.

 9. Beleid omtrent Annulering & Retourzendingen

9.1 Luzern vindt het belangrijk dat u volkomen tevreden bent met alle Producten die u bij deze Webwinkel koopt. Als u echter om welke reden dan ook niet tevreden bent en u Producten wilt annuleren of retourneren of Services wilt annuleren, kunt u dit doen in overeenstemming met het Annulerings- en retourbeleid van Luzern. Let erop dat het volgende Beleid omtrent Annuleringen & Retourzendingen niet van invloed is op uw wettelijke recht als consument.

- Heeft u het recht om bestellingen voor bepaalde Producten die gekocht zijn via de Webwinkel te annuleren binnen 14 werkdagen vanaf de dag na de datum waarop het betreffende Product geleverd is

- Bestellingen moeten onbeschadigd worden geretourneerd, in de originele verpakking (inclusief accessoires, handleiding enz.), Een retouretiket op de verpakking plakken en het naar het adres op het retouretiket sturen

- Let er ook op dat geretourneerde Producten bij ontvangst geïnspecteerd zullen worden en dat u voor producten die beschadigd zijn nadat u ze in ontvangst heeft genomen geen terugbetaling zult krijgen

- Let erop dat in gevallen waar een Product aan u geleverd is als deel van een productenbundel alle Producten binnen die bundel retour zullen moeten worden gezonden in hun originele, ongeopende verpakking (met eventuele zegels en plasticfolie intact)

- De restitutieperiode is 14 dagen na het verzoek tot retourneren

- Het risico van retourzendingen ligt aan de kant van de klant

- De klant is verantwoordelijk voor het dragen van de retourkosten

- In het geval dat een klant kiest voor een premium en duurdere verzendmethode - indien aangeboden - worden deze extra kosten niet terugbetaald

10. Garanties

10.1 Voor zover de wet toelaat komen alle eventuele expliciete garanties die Ricoh Imaging Europe u biedt omtrent een Product in de plaats van alle andere voorwaarden, condities en garanties, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn. Let er wel op dat deze uitsluiting (en enigerlei expliciete garantie die van toepassing is op uw Producten) niet van invloed is op uw wettelijke rechten als consument.

 11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 Niets in deze Voorwaarden zal Luzern's aansprakelijkheid beperken of uitsluiten in het geval van (i) dood of persoonlijk letsel voortkomend uit nalatigheid, (ii) frauduleuze misleiding of (iii) enige andere aansprakelijkheid die door toepasbare wetgeving niet beperkt of uitgesloten kan worden.

11.2 In naleving van de hierboven beschreven Sectie 11.1 kan Luzern niet aansprakelijk worden gehouden, zij het in contract, in onrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of op enige andere wijze voortkomend uit of gerelateerd aan deze Voorwaarden, in het geval van het volgende: economische verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, gegevens, winst, contracten, zakelijke of voorspelde besparingen) of verlies van goodwill of reputatie, of bijzondere of indirecte verliezen die door u worden geleden als gevolg van of gerelateerd aan deze voorwaarden.

11.3 U erkent dat Ricoh Imaging Europe niet door u verantwoordelijk gehouden kan worden voor eventuele misleiding, onjuistheid of breuk van een voorwaarde, conditie of garantie die door Luzern gegeven is omtrent een Product of Dienst.

11.4 Deze sectie 11 heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, en heeft ook geen invloed op uw annuleringsrechten zoals vastgelegd in de [Verordening voor Consumentenbescherming (Afstandsverkoop) 2000].

12. Elektronische Correspondentie

12.1 Luzern correspondeert via e-mail met u in opdracht van Ricoh Imaging Europe, via het e-mailadres ricoh.support@luzernsolutions.com. Voor contractuele doeleinden gaat u ermee akkoord om correspondentie van Luzern elektronisch te ontvangen en stemt u er ook mee in dat alle overeenkomsten, meldingen, bekendmakingen en overige correspondentie die Luzern elektronisch aan u verstrekt voldoen aan de wettelijke vereiste dat zulke correspondentie schriftelijk plaatsvindt. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten als consument.

13. Opdrachtgeving, onderaanbesteding enz.

13.1 Luzern behoudt het recht voor om alle rechten en verplichtingen van Luzern zoals vastgelegd in deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vernieuwen of uit te besteden. Het is u niet toegestaan om uw rechten of verplichtingen zoals vastgelegd in deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vernieuwen of uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luzern.

14. Amendementen aan deze Voorwaarden

14.1 Luzern behoudt het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen aan deze Voorwaarden. U en ieder verkoopcontract tussen u en Luzern zullen onderhevig zijn aan de versie van deze Voorwaarden die geldig is op het moment dat u de betreffende Producten of Diensten bij Luzern bestelt.

 15. Gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van Luzern vallen

15.1 Luzern kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging of het niet voldoen aan de verplichtingen van Luzern zoals vastgelegd in deze Voorwaarden als de vertraging of het gebrek aan nakoming het gevolg is van een oorzaak die redelijkerwijs buiten de macht van Luzern valt. 

16. Scheidingen

16.1 Elke bepaling van deze Voorwaarden dient afzonderlijk en onafhankelijk van de anderen te worden opgevat. Als een van de bepalingen ongeldig, nietig of om andere redenen niet te handhaven wordt geacht, zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de rest van de bepalingen in deze Voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de handhaving ervan.

17. Geldend recht en rechtsgebied

17.1 Deze Voorwaarden en alle transacties omtrent deze Webwinkel zijn onderworpen aan het Ierse recht en u en Luzern onderwerpen zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse gerechtshoven. Dit heeft echter geen invloed op uw wettelijke recht als u een consument bent en toepasbare consumentenwetgeving vereist dat er ander recht wordt toegepast (zoals de wetgeving van het land waar u inwoner bent).

18. Voorbestellingen-verkoop

18.1 Wanneer u een voorbestelling plaatst voor producten van Ricoh Imaging Europe, wordt u gevraagd om bepaalde informatie zoals uw adres en betalingsinformatie. U garandeert dat al deze informatie nauwkeurig is en zult ervoor zorgen dat deze informatie up-to-date gehouden wordt. Luzern is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste informatie of informatie die later verouderd wordt, en heeft geen verplichting om zich in te zetten om de juiste contact- of verzendinformatie te achterhalen.

18.2 Items die als voorbestelling worden gereserveerd worden voor u vastgehouden op het moment dat de bestelling geplaatst wordt en het volledige bedrag wordt aan u in rekening gebracht wanneer de bestelling geplaatst is. De betaling wordt op uw creditcard bijgeschreven wanneer de bestelling is geautoriseerd.

18.3 Als u uw voorbestellingsitem combineert met items die momenteel beschikbaar zijn, zal de bestelling in zijn geheel verzonden worden wanneer de items van voorbestelling op voorraad zijn. Hiernaast betaalt u slechts één bedrag voor verzending (als verzendkosten van toepassing zijn op de bestelling).