Export Policy

Export Policy

Klanten mogen de op deze site geplaatste producten of een deel daarvan niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming van het ministerie van buitenlandse zaken van Japan of van de betrokken buitenlandse regering.
Klanten moeten ook voldoen aan alle Amerikaanse of andere uitvoer- en heruitvoerbeperkingen die van toepassing kunnen zijn.
Gebruik het product niet voor militaire doeleinden, zoals de ontwikkeling van nucleaire, biologische, chemische en massavernietigingswapens zoals raketten ("WMD") en andere conventionele wapens.
Het is ook verboden het te verstrekken (met inbegrip van export) aan een derde die de hierboven vermelde doeleinden heeft.